Komunikat dotyczący pracy poradni

Od dnia 4 maja 2020 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu wznawia działalność diagnostyczną dzieci wymagających wydania orzeczenia lub opinii w sprawie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania.

W związku z nadal trwającą pandemią COVID-19:

  1. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez następujących objawów – kaszlu, gorączki, kataru, bólów mięśni oraz innych objawów chorobowych, umówionych wcześniej.
  2. Pracownik poradni przed badaniem przeprowadzi z rodzicem i dzieckiem niezbędną ankietę dotyczącą stanu ich zdrowia oraz przeprowadzi pomiar temperatury ciała.
  3. Dziecko przychodzi na badanie wyłącznie z jednym rodzicem/prawnym opiekunem.
  4. Dziecko i jego opiekuna obowiązuje noszenie maseczki ochronnej i rękawiczek.
  5. Dzieci starsze i dorośli w miarę możliwości proszeni są o przynoszenie własnych długopisów i ołówka potrzebnego podczas diagnozy.
  6. Pozostałe formy pracy poradni nadal prowadzone są zdalnie.

Do Państwa dyspozycji nadal jest mail: poradniarawicz@interia.pl, na który można pisać w sprawach związanych z    trudnymi sytuacjami emocjonalnymi dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli (np. wysoki poziom lęku, wystąpienie paniki, nasilone objawy somatyczne wynikające z aktualnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa).

Ponadto wszelkiego typu sprawy prosimy nadal załatwiać z wyłączeniem kontaktu bezpośredniego. Do Państwa dyspozycji jest numer telefonu 65-614-18-54 oraz mail: ppp@powiatrawicki.pl

 

Wszystkie druki obowiązujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu dostępne są na stronie www.poradniarawicz.pl w zakładce „Wnioski i formularze”.

p.o. Dyrektora

Kamila Wiśniewska