Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających w I półroczu roku szkolnego 2020/2021

03.09.2020
17.09.2020
24.09.2020
15.10.2020
29.10.2020
19.11.2020
03.12.2020
17.12.2020
14.01.2021
28.01.2021
04.02.2021