Informacja

Informuję, że w czasie ferii zimowych poradnia funkcjonuje jak dotychczas, wszyscy pracownicy poradni, specjaliści są dostępni w swoich godzinach pracy pod numerem telefonu  65-614-18-54.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzedniej konsultacji telefonicznej, możliwy jest bezpośredni kontakt ze specjalistą.
Zachęcam zainteresowanych do korzystania ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w czasie ferii.
                                             p.o. dyrektora poradni, Elżbieta Figisiak