UWAGA! NAJBLIŻSZE SPOTKANIA.

Informujemy że w dniu: 5.06.2018 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera. (p.4 sala 4.19). 12.06.2018 r. o godz. 18.00 odbędą się warsztaty sensoplastyczne dla dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera (p.3 sala 3.5)  

Czytaj dalej


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, reprezentowana przez Dyrektora placówki zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@powiatrawicki.pl i tel. 65 546 51 37. 3. Dane osobowe dziecka i rodzica, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją celów […]

Czytaj dalej


WARSZTATY DLA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

W dniu 8 maja 2018 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w godzinach popołudniowych po raz kolejny odbyły się warsztaty dla dzieci z autyzmem oraz z zespołem Aspergera. Dzieci wspólnie z rodzicami aktywnie uczestniczyli w zajęciach sensoplastycznych. Podczas spotkania wszyscy rozwijaliśmy sprawność grafomotoryczną oraz koordynację okoruchową, uczyliśmy się współpracować z rówieśnikami. Wykorzystaliśmy farby, woreczki strunowe, balony, płatki […]

Czytaj dalej


BADANIA – Pro Kalkulia 6-9

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawiczu informuje, iż prowadzi badania w kierunku rozpoznawania wczesnych objawów ryzyka  dyskalkulii ( trudności w nauce matematyki ). Diagnoza przeprowadzana jest nowoczesnym testem komputerowym „Neurotest Pro Kalkulia 6-9”, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, przejawiających trudności  w matematyce. ZAPRASZAMY!

Czytaj dalej