Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych

Dnia 25 kwietnia 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych, w którym uczestniczyło 25 osób. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami omawiano praktyczne podejście do sposobu realizacji zgłoszonych zagadnień. Panel „Jak rozmawiać z rodzicami dziecka sprawiającego duże trudności w funkcjonowaniu szkolnym?” – poprowadziły Agnieszka […]

Czytaj dalej


Poradnia na XVI Targach Edukacyjnych 2018

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu, uczestniczyli w Rawickim festiwalu nauki – XVI Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy. Tegoroczna edycja  odbyła się tradycyjnie w budynkach po dawnym Gimnazjum w Sierakowie dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 6. Młodzież i nauczyciele mieli możliwość skorzystania z konsultacji i porad udzielanych przez psychologów i […]

Czytaj dalej


INFORMACJA o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

Zgodnie z punktem X  ogłoszenia zamieszczonego w dniu 23.11.2017 r informujemy o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Osi Priorytetowej 8 /Edukacja/, Działanie 8.1 /Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, /Poddziałanie 8.1.2 /Kształcenie ogólne – […]

Czytaj dalej


SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

   W dniu 21.06.2017 r. w ramach sieci współpracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych z terenu powiatu rawickiego. Uczestniczyło w nim 11 osób. Doradcy zawodowi wymieniali się swoimi doświadczeniami, informacjami i materiałami z odbytych szkoleń i konferencji. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim analizie aktualnych przepisów prawnych dotyczących wdrażania […]

Czytaj dalej