Zapraszamy na konferencję!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu zaprasza w dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) od godz. 10:00 do Sali Kina Promień przy Gimnazjum w Sierakowie na konferencję pn. „Wielospecjalistyczne wsparcie działań wychowawczych i edukacyjnych jako istotny czynnik w tworzeniu sieci współpracy”.

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia m.in. wychowanie do wartości, nabywanie umiejętności czytania, autoanaliza zachować dziecka z ADHD.

Program konferencji:

09:00   Rejestracja uczestników, prezentacja wydawnictw

10:00   Otwarcie konferencji

10:15   Wykład: „Wychowanie do wartości – trudna sztuka – nauczyciel i rodzice” – prof. Andrzej Urbaniak

11:00   Wykład: „Nabywanie umiejętności czytania, jak to robić by się nie narobić – co znaczy zgodnie z fizjologią? ? prof. Jan Ober

11:45   Wykład: „Współpraca specjalistów dla zwiększenia aktywności i samodzielności dziecka niepełnosprawnego” – mgr Robert Giezek

12:30   Przerwa kawowa

13:15   Wykład: „Autoanaliza zachować dziecka z ADHD – wcześniak 5, 10, 20 lat później” – dr Radosław Rutkowski

14:00   Wykład: „Szansa na sukces – planowanie kariery zawodowej w procesie edukacji, a wymagania współczesnego rynku pracy” – mgr Jarosław Nieradka

15:00   Podsumowanie i zakończenie konferencji