SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

   W dniu 21.06.2017 r. w ramach sieci współpracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych z terenu powiatu rawickiego. Uczestniczyło w nim 11 osób. Doradcy zawodowi wymieniali się swoimi doświadczeniami, informacjami i materiałami z odbytych szkoleń i konferencji. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim analizie aktualnych przepisów prawnych dotyczących wdrażania doradztwa edukacyjno-zawodowego w zreformowanej szkole podstawowej i branżowej szkole I stopnia. Doradcy zawodowi zaplanowali także przedsięwzięcia do realizacji w roku szkolnym 2017/2018. Kolejne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się w dniu 20.09.2017 r. W związku ze zbliżającym się terminem Ogólnopolskiego Tygodnia kariery (16-22 października 2017 r.), doradcy zawodowi w ramach partnerstwa lokalnego przygotują wspólnie ofertę dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne hasło OTK brzmi „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.