INFORMACJA DYREKTORA PORADNI DO RODZICÓW

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu informuje rodziców dzieci których orzeczenia tracą ważność, lub ubiegających się o wydanie nowego o zgłaszanie wniosków z dużym wyprzedzeniem czasowym. Pozostawienie tego obowiązku na miesiące czerwiec, lipiec, sierpień może skutkować brakiem możliwości wydania orzeczenia przed 01 września 2019 roku.

Z poważaniem

Mariola Szurynowska – dyrektor PPP w Rawiczu