ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

25 września o godzinie 9 w Kinie „Promień” w Rawiczu odbędzie się konferencja na temat „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zaproszeni goście – dr hab., prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz – Hanczewska, dr hab. Katarzyna Węsierska, dr Andrzej Senderski oraz mgr Aneta Kiepiela – Koperek, przedstawią wystąpienia na temat wsparcia dziecka, u którego zdiagnozowano afazję, mutyzm wybiórczy, jąkanie lub zaburzenia słuchu. W tym dniu odbędzie się także jubileusz dziesięciolecia Klubu J, który jest prowadzony przez neurologopedę Poradni mgr Annę Kołodzej.