PROŚBA DO RODZICÓW

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu zwraca się do Rodziców dzieci zgłaszanych do Poradni w celu wykonania badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka. Informujemy, iż Poradnia zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania na obserwację, badania, terapię dziecka chorego lub z pierwszymi objawami choroby.