Konsultacje dla Rodziców/Opiekunów prawnych

Konsultacje dla Rodziców/opiekunów prawnych ze specjalistami PPP

Zapisy na konsultacje przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie PPP w Rawiczu (nr telefonu 65 614 18 54) w godz. 8.00- 15.00.

 

Psychologowie:

Kinga Dudek-Stach – czwartki w godz. 12.00-13.00

Kamila Wiśniewska – poniedziałki w godz. 8.00 – 9.00

Agnieszka Pierzchała – środy w godz. 10.00-11.00

Maria Walas-Kamowska – piątki w godz. 12.30 – 13.30

Natalia Węgrzyn – środy w godz. 10.00-11.00

Marta Niemczynowska – wtorki w godz. 12.45 -13.45

 

Pedagodzy:

Beata Tumiłowicz – czwartki w godz. 12.00-13.00

Monika Lorenc – czwartki w godz. 13.00-14.00

Anna Morawska – czwartki w godz. 12.00-13.00

 

Terapeuta pedagogiczny :

Honorata Szymańska – środy w godz. 19.00 – 20.00

 

Logopedzi:

Anna Kołodziej – poniedziałki w godz. 14.00 – 15.00

Joanna Nowak – wtorki 19.00-20.00