Kiedy dziecko słyszy, a nie rozumie

            Wiele przypadków trudności w nauce, takich jak trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych tzn. dziecko słyszy ale nie rozumie tego co usłyszało. Ten rodzaj zaburzeń nazywany jest Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD (auditory processing disorder ). Stanowią one jedną z przyczyn trudności w uczeniu się. Skutkują najczęściej opóźnieniem rozwoju mowy lub zaburzeniem rozumienia mowy, a w dalszej konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania. Obserwacje wskazują na to, że około połowa dzieci z trudnościami w nauce, z dysleksją, z zaburzeniami uwagi oraz nadpobudliwością wykazuje właśnie zaburzenia przetwarzania dźwięków.

W Polsce Centralne Zaburzania Przetwarzanie Słuchowego występuje u 5–7% dzieci w wieku 7–14 lat. Objawia się w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.

Przyczyny:

 • wynikiem niedotlenienia mózgu w czasie porodu,
 • zapalenia opon mózgowych,
 • urazów głowy
 • zatruć w dzieciństwie /zatrucie ołowiem/
 • braku właściwej stymulacji układu słuchowego we wczesnym dzieciństwie na tle zaniedbań wychowawczych
 • przez dłuższy czas obecny jest nawet niewielki niedosłuch przewodzeniowy, będący najczęściej efektem przewlekłego, wysiękowego zapalenia ucha środkowego.
 • wcześniactwo,
 • częste i przewlekłe infekcje, zapalenia ucha środkowego,
 • genetyczne predyspozycje – dysleksja
 • czynnikiem ryzyka może być również zbyt długi czas spędzany przed telewizorem i komputerem.

Skutkują opóźnieniem rozwoju mowy lub zaburzeniem rozumienia mowy, powodują trudności w nauce,  szczególnie czytania i pisania. Układ słuchowy dziecka rozwija się do 15 roku życia, toteż większość dzieci z rozpoznaniem APD ma możliwość uzyskania znacznej poprawy w przetwarzaniu dźwięków i poprawy swojego funkcjonowania.

Możemy podejrzewać występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego, jeśli dziecko:

 • Ma trudności ze słyszeniem w hałaśliwym środowisku lub podczas rozmowy telefonicznej,
 • Ma trudności ze zrozumieniem wypowiedzi, gdyż przeszkadzają mu inne dźwięki (hałas nie tylko zagłusza głos innej osoby, ale rozbija jego wypowiedzi na niezrozumiałe fragmenty),
 • Jest bardzo wrażliwe na hałas,
 • Ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega głos,
 • Nie potrafi utrzymywać skupienia na konkretnych bodźcach, zwłaszcza w  przypadkach obecności rozpraszających hałasów,
 • Bywa zmęczone po przebywaniu w głośnym środowisku,
 • Miewa częste bóle głowy,
 • Ma trudności z wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, szczególnie tych podanych w jednym zdaniu,
 • Ma kłopoty ze zrozumieniem długich rozmów,
 • Nie rozumie wypowiedzi (słyszałem co powiedziałeś, ale nie wiem co masz na myśli),
 • Ma osłabioną pamięć słuchowa (na przykład trudności z zapamiętaniem lub powtórzeniem usłyszanej informacji),
 • Ma trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (na przykład nazw dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia),
 • Myli podobnie brzmiące słowa, p/b,t/d i ma trudnosci z ich zapisywaniem
 • Ma problemy z nauką języka obcego i poznawaniem nowego słownictwa,
 • Nie zwraca uwagi na osobę mówiącą,
 • Nadmiernie zwraca uwagę na bodźce słuchowe, które nie są istotne,
 • Ma trudności z dobrą organizacją,
 • Ma zaburzoną intonację (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna),
 • Ma iloraz inteligencji werbalnej niższy niż ilorazu inteligencji wykonawczej,
 • Słabo radzi sobie podczas testów psycho-edukacyjnych opartych na bodźcach słuchowych,
 • Ma problem z czytaniem, pisaniem, mową,
 • Popełnia błędy ortograficzne typu słuchowego,
 • Osiąga dziwnie niskie wyniki w nauce,
 • Nadmierna potrzeba hałasowania

 

Jeśli podejrzewasz, że  dziecko cierpi na Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, zadaj sobie następujące pytania:

 • Czy dziecko łatwo się rozprasza i wyraźnie przeszkadzają mu głośne lub nagłe hałasy?
 • Czy wykazuje nadwrażliwość na dźwięki, a hałaśliwe otoczenie denerwuje je?
 • Czy jego zachowanie i reakcje znacząco poprawiają się w cichszym otoczeniu?
 • Czy twoje dziecko ma trudności w wypełnianiu poleceń, nawet bardzo prostych i wielokrotnie powtarzanych?
 • Czy ma trudności w czytaniu, ortografii, nauce języka obcego?
 • Czy ustnie podawane zadania matematyczne są trudne dla dziecka?
 • Czy obserwujesz, że twoje dziecko jest słabo zorganizowane i zapominalskie?
 • Czy w rozmowie ma ono problemy z podążaniem za myślą drugiej osoby?

U wielu dzieci APD współwystępuje z trudnościami w uczeniu się, dysleksja , ADHD, SLI, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem

W PPP w Rawiczu diagnoza  APD  ( od 5 roku życia )jest prowadzona w oparciu o pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych Neuroflow ATS. Praca diagnostyczna opiera się na kwalifikacji dziecka, przygotowaniu do diagnozy tj. wykonania badania audiometrycznego i tympanometrii. Na badanie  obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Mogą z niej skorzysta dzieci z powiatu rawickiego. Terapia odbywa się w domu u dziecka pod kontrola rodzica.

 

Opracowała:

mgr Anna Kołodziej, neurologopeda – na podstawie dr Andrzej Senderski z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarza­nia słuchowego. Algorytm postępowania diagnostycznego oraz R.W. Keith  – Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego. Otolaryngologia, 2004.