DEPRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY

DEPRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY: CO TO JEST?

W profilaktyce depresji u młodzieży najważniejszy jest czas rozpoznania problemu i zgłaszanie się po pomoc jak najszybciej, ponieważ zaburzenie może popchnąć młodego człowieka do samookaleczenia, a nawet próby samobójczej.

Depresja definiowana jest jako poważne zaburzenie nastroju, charakteryzujące się różnym stopniem odczuwanego smutku, przygnębia i samotności. Występuje jako pojedynczy epizod lub zaburzenie nawracające. Chorobie towarzyszą objawy takie jak: drażliwość, obniżona koncentracja, apatia, zaburzenia snu, poczucie bezsensowności i winy. Potrafi poważnie zakłócić codzienne funkcjonowanie nastolatka w domu, szkole i wśród rówieśników, a nawet stać się zagrożeniem dla jego życia.

Depresja u nastolatków występuje coraz powszechniej, a specjaliści alarmują, że za kilka lat znacząco wzrośnie liczba młodych Pacjentów potrzebujących specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego.

Depresja może być skutkiem określonego wydarzenia, wynikać z przyczyn dziedzicznych lub pojawić się u nastolatka bez wyraźnego powodu. Czynnikami zwiększającymi ryzyko pojawienia się choroby są: problemy w rodzinie; doświadczenie przemocy – fizycznej, psychicznej lub seksualnej; występujące w rodzinie problemy ze zdrowiem psychicznym (nie tylko depresja);

Choroba może mieć podłoże biologiczne, psychologiczne lub społeczne. Sposób leczenia depresji zależny jest od stanu zdrowia młodego Pacjenta. W większości przypadków proces wdrażania leczenia dobierany jest przez psychiatrę.

Jak rozróżnić depresję od przejściowych trudności?

Pojęcie depresja może być w wielu sytuacjach nadużywane w stosunku do faktycznego samopoczucia. Depresja u młodzieży to poważny stan, wymagający pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Przejściowy stres, gorsze samopoczucie i smutek spowodowany wydarzeniami lub sytuacją życiową nie jest depresją (choć oczywiście każde długotrwałe pogorszenie nastroju należy traktować poważnie i poddać specjalistycznej diagnozie).

Wyróżnia się trzy stopnie nasilenia depresji u młodzieży, w przypadku których

stosuje się następujące formy pomocy:

 • łagodną – konsultacja psychologiczna, ew. psychiatryczna, następnie leczenie psychoterapeutyczne;
 • umiarkowaną – konsultacja psychiatryczna lub ew. psychologiczna, następnie leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne (stosowanie leków przeciwdepresyjnych dobranych przez lekarza psychiatrę);
 • ciężką – konsultacja psychiatryczna lub ew. psychologiczna, następnie leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne (stosowanie leków przeciwdepresyjnych dobranych przez lekarza psychiatrę).

O tym, że młody człowiek cierpi na depresję, mogą świadczyć objawy (utrzymujące się co najmniej dwa tygodnie) takie jak:

 1. utrata dotychczasowych zainteresowań;
 2. znacząco obniżona zdolność do odczuwania przyjemności;
 3. mniejsze zainteresowanie rozmową lub spotkaniem ze znajomymi, przyjaciółmi;
 4. obniżenie nastroju;
 5. utrata chęci do życia;
 6. poczucie niezdecydowania;
 7. smutek na twarzy;
 8. kłótnie z domownikami;
 9. drażliwość;
 10. płaczliwość;
 11. irytacja;
 12. odczuwanie zmęczenia, wyczerpania;
 13. obniżona koncentracja;
 14. niska samoocena i zaburzone poczucie własnej wartości;
 15. zaburzenie odżywiania: jedzenie większej ilości pokarmu, przejadanie się lub brak apetytu;
 16. przyrost lub utrata masy ciała;
 17. poczucie bezwartościowości, beznadziei;
 18. zwiększone poczucie winy;
 19. zaburzenia snu: nadmierna ospałość lub problemy z zasypianiem i bezsennością;
 20. uczucie pustki, braku zdolności do odczuwania emocji, odrętwienie;
 21. autoagresja, okaleczenia ciała;
 22. zainteresowanie aktem samobójstwa, myśli i próby samobójcze.

Jak zapobiegać depresji u młodzieży?

Istotą zapobiegania zaburzeniom depresyjnych u nastolatków jest profilaktyka zdrowia psychicznego oraz świadomość, że depresja jest chorobą, którą poddaje się leczeniu. Obok właściwie prowadzonego, aktywnego trybu życia i dbania o kondycję fizyczną, ważna jest dbałość o prawidłowe nawyki żywieniowe, odpowiednią ilość snu i ograniczenie ekspozycji na nadmierny stres.

Choroby związane z psychiką nie powinny być tematem tabu (w rodzinie, w środowisku szkolnym) ani powodem do stygmatyzacji osób doświadczających problemów w tym zakresie. Depresja wymaga nie tylko profesjonalnego wsparcia medycznego, ale również poczucia społecznego zrozumienia – zwłaszcza w najbliższym otoczeniu.

Szybko podjęta interwencja psychologiczna i terapeutyczna zwiększa szansę na wyzdrowienie i minimalizuje skutki choroby.

W profilaktyce zaburzeń psychicznych, w tym depresji u młodzieży, istotne jest:

 1. poczucie przynależności rozumiane jako utrzymująca się więź z bliskimi osobami, przy których dziecko może poczuć się sobą (rodzina, przyjaciele, znajomi);
 2. rozmowa o każdym aspekcie życia, o dobrych i gorszych momentach w życiu nastolatka;
 3. pozytywny klimat otoczenia (w rodzinie, w szkole);
 4. uczenie dzieci empatii i chęci udzielania sobie wzajemnej pomocy;
 5. celebrowanie sukcesów, własnych osiągnięć;
 6. zapobieganie przemocy psychicznej i fizycznej oraz podejmowanie zdecydowanych kroków w odpowiedzi na zachowania agresywne, stresogenne, przykre;
 7. higiena snu;
 8. zdrowe odżywianie;
 9. aktywność fizyczna;
 10. unikanie używek i substancji pobudzających.

Chcąc zminimalizować ryzyko depresji u młodzieży, rodzice i opiekunowie powinni pamiętać o tym, aby:

 1. Stwarzać nastolatkowi odpowiednią przestrzeń do spokojnej i rzeczowej rozmowy, nie naciskając na nią jednak przesadnie;
 2. Otwarcie i wyraźnie informować o sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym, przekazywać jasne i proste komunikaty;
 3. Okazywać troskę i empatię;
 4. Traktować swoje dziecko jak partnera w rozmowie;
 5. Promować zdrowy styl życia i dawać dobry przykład;
 6. W przypadku podejrzeń jakichkolwiek zaburzeń psychicznych zaproponować niezobowiązującą wizytę u specjalisty;
 7. Zawsze być po stronie swojego dziecka.

Marta Niemczynowska – psycholog

Opracowano za podstawie: Depresja młodzieży: przyczyny, formy pomocy | MindHealth

Źródło obrazu: Depresja młodzieńcza i dziecięca – przyczyny i objawy | psychowiedza.avigon.pl