ulotka przedstawia ofertę wirtualnego zawodowca

Wirtualni Zawodowcy

W Gminie Rawicz powstał projekt „Wirtualni Zawodowcy”, dedykowany dla uczniów klas VII i VIII oraz doradców zawodowych. W ramach projektu stworzono wirtualną prezentację zawodów najbardziej potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Projekt zwiera filmy sferyczne i najważniejsze informacje o zawodach. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu wytypowane zostały zawody deficytowe na terenie Gminy Rawicz. Przedstawiciele tych zawodów nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem pracy, pracowników brakuje bowiem w nich od wielu lat. Obecnie szczególnie poszukiwane są osoby na stanowisko:

  • spawacza,
  • ślusarza,
  • lakiernika,
  • ratownika medycznego.

Filmy sferyczne powstały w zakładach pracy, a najważniejsze szczegóły związane z zawodami przybliżają doświadczeni pracownicy.

Projekt „Wirtualni Zawodowcy”, gwarantuje:

  • wiedzę z zakresu podstaw zawodu zaprezentowaną przez ekspertów praktyków w niestandardowy z punktu widzenia programu nauczania sposób,
  • pokazanie naturalnego miejsca pracy,
  • wykorzystanie do oglądania kart w wirtualnej rzeczywistości odpowiednich gogli, co zwiększa atrakcyjność projektu ( prezentacje są dostępne przez VR gogle). 

Korzyści dla doradcy zawodowego.

Dzięki projektowi doradca zawodowy otrzymuje nowe narzędzie wsparcia. Język filmów i sama konwencja dostosowane są do realiów współczesnych oraz narzędzi typowych i bardziej czytelnych dla młodego człowieka.

Korzyści dla ucznia.

Ciekawa konwencja zapoznania się z zawodem. Technologia dostosowana do realiów,  w których się obraca, język bardziej dla niego współczesny, komfort indywidualnego słuchania. Zdobycie wiedzy w formie innej, niż wykładowa. Korzystanie z gogli, słuchanie ekspertów i oglądanie firmy „od środka” może być szczególnie cenne dla najbardziej nieśmiałych uczniów, którzy nie mają odwagi dyskutować z doradcą wśród rówieśników.

Korzyści dla rodziców.

Niewątpliwy wpływ na wybór przyszłego zawodu przez dzieci mają ich rodzice lub opiekunowie. Narzędzie pozwoli im zapoznać się z realiami pracy i potrzebnymi predyspozycjami do wykonywania danego zawodu.  Będzie stanowić informację na temat rynku pracy. Da możliwość wirtualnego wejścia na teren zakładu, w którym sprawdzą potencjalne miejsce pracy dziecka.

Doradcy zawodowi z terenu powiatu rawickiego mogą organizować zajęcia z uczniami w Rawickiej Bibliotece Publicznej lub wypożyczać gogle na lekcje prowadzone w szkołach i pokazywać młodzieży jak wygląda praca w rawickich firmach.

Monika Lorenc – doradca zawodowy

( opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych)