Dyskalkulia w życiu codziennym

Problemy spowodowane przez dyskalkulię nie kończą się wraz z zakończeniem nauki w szkole. Warto zatem wiedzieć, że osoba dotknięta dyskalkulią może mieć trudności:

 •  z zapamiętaniem liczb, nawet tych bardzo ważnych w życiu, np. daty urodzin, daty imienin, daty ślubu, wieku;
 • z odczytywaniem numerów komunikacji miejskiej;
 • z wykonywaniem codziennych zadań wymagających stosowania liczb, zdolności przestrzennych lub też dotyczących czasu, np. zapisywaniem spotkań pod odpowiednią datą w kalendarzu, właściwym odczytaniem godziny;
 • z planowaniem prac domowych (trudność w zaplanowaniu kolejności różnych czynności oraz silna tendencja do przeceniania wartości czasu);
 • z gotowaniem posiłków spowodowanych kłopotami z np. poprawnym odczytywaniem liczb w przepisie, proporcjonalnym zwiększeniem (lub zmniejszeniem) ilości składników w zależności od potrzeb, nastawieniem piekarnika na właściwą temperaturę, planowaniem kolejności czynności, które należy wykonać, planowaniem czasu przygotowania tak, by posiłki były gotowe na ustaloną godzinę;
 • z wybieraniem właściwych liczb na kalkulatorze lub w trakcie telefonowania;
 • z posługiwaniem się pieniędzmi (z oceną wartości pieniądza, z szacowaniem, na co wystarczy pieniędzy, ze sprawdzaniem wydanej reszty, z rozmienianiem pieniędzy, zamianą na inną walutę, oceną wartości pieniężnej w odniesieniu do konkretnego produktu);
 • z posługiwaniem się kartą bankomatową;
 • z korzystaniem z promocji;
 • z prowadzeniem działalności gospodarczej (kontrola wydatków, zakupów, rozliczenia podatków, wypłaty pensji, przelewy bankowe);
 • podczas parkowania samochodu ( właściwa ocena odległości, ilości miejsca)

Literatura:
Kurczab. M, “Dyskakulia w pytaniach i odpowiedziach”.
Walerzak – Więckowska A., „Profil Arytmetyczny – przewodnik metodyczny”.

Opracowała Anna Morawska