INFORMACJE O ZESPOŁACH

Procedura Orzekania w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawiczu  prowadzona jest na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (DZ.U. z 2017 roku poz.1743).