TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających w II półroczu roku szkolnego  2022/2023
12.01.2023

26.01.2023

09.02.2023

23.02.2023

09.03.2023

23.03.2023

30.03.2023

13.04.2023

20.04.2023

04.05.2023

11.05.2023

18.05.2023

25.05.2023

01.06.2023

29.06.2023

13.07.2023

27.07.2023

03.08.2023

17.08.2023

24.08.2023