TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających w II półroczu roku szkolnego 2020/2021

04.02.2021
18.02.2021
25.02.2021
11.03.2021
25.03.2021
08.04.2021
23.04.2021
06.05.2021
13.05.2021
20.05.2021
27.05.2021
24.06.2021
01.07.2021
15.07.2021
05.08.2021
26.08.2021

We wskazanych terminach będą rozpatrywane tylko kompletne wnioski, które zostaną złożone osobiście przez wnioskodawcę w poradni, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Zespołu Orzekającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w krótszym terminie.