Leczenie afazji / terapia

Nie ma tabletek na afazję, są natomiast leki, które wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego, usprawniają procesy uczenia się, pamięci, zwiększają możliwości uwagi i koncentracji, czyli są pomocne przy usprawnianiu zdolności poznawczych, a zatem i mowy.

Najważniejsze jest aby terapię rozpocząć jak najszybciej praktycznie natychmiast! Najlepiej, gdy odbywa się ona w placówce , w której może liczyć na pomoc wielospecjalistyczną: terapeuty mowy – logopedy, psychologa, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty. Działania takiego zespołu uzupełniają się i przynoszą znakomite efekty rehabilitacyjne. Ważne jest, by w terapii zakładać cele możliwe do osiągnięcia. Nie zawsze, niestety, mogą one być spektakularne. Jeśli uszkodzenia mózgu są masywne, a próby terapii nie przynoszą oczekiwanych efektów, należy wypracować zdolność do używania komunikacji zastępczej – przekazywania treści za pomocą głosu, mimiki, gestu, ilustracji lub wykonanego rysunku. Zawsze pamiętajmy, że chociażby ułomne porozumiewanie się za pomocą mowy jest tym, co w wyjątkowy sposób umożliwia nam kontakt ze światem. Nawet gdy wprowadzimy komunikację niewerbalną, wciąż starajmy się uruchomić mówienie. Najczęściej zadawane pytanie dotyczące afazji to : Ile to potrwa?  Niestety, jedyna prawdziwa odpowiedź brzmi: Nie wiadomo. Na powrót do sprawnej komunikacji ma wpływ wiele czynników. Jeżeli zaburzenia nie ustąpią w krótkim okresie od zachorowania, należy nastawić się na terapię trwającą wiele miesięcy lub nawet kilka lat. Należy brać pod uwagę również to, ze afatyk  już nigdy nie dojdzie do pełnej sprawności. Jednak nie wolno zaniechać terapii. Odpowiednio stymulowany mózg podejmie z nami współpracę, której efekty na pewno będą widoczne.

WAŻNE JEST TO, ŻE DZIECKU Z AFAZJĄ PRZYSŁUGUJE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, DZIĘKI CZEMU BĘDZIE ONO ZAKWALIFIKOWNE DO REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.

opracowała Kinga
Dudek-Stach – psycholog