MISJA I WIZJA

 

 

JESTEŚMY PORADNIĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

 

PROWADZIMY SZEROKI ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH, TERAPEUTYCZNYCH, DORADCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW.

 

 

KŁADZIEMY SZCZEGÓLNY NACISK NA WCZESNE WYKRYWANIE DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH I ICH WYRÓWNYWANIE.

 

 

JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE NASZE DZIAŁANIA SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI.