Przydatne linki

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej
  W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym. Osobna zakładka zawiera wiadomości dla rodziców.
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Centralna Komisja Egzaminacyjna
  Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne.
 4. Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej. Zespół monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują się na portalu ZSK.
 5. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
  Instytucja ta pełni rolę krajowego punktu koordynacyjnego ds. europejskich ram kwalifikacji.  Zajmuje się  m.in. wysyłaniem polskich studentów na stypendia zagraniczne.
 6. Instytut Badań Edukacyjnych
 7. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 8. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań MPiPS.
 9. Związek Rzemiosła Polskiego
  Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.
 10. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
  Na portalu można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP.
 11. Prognozowanie zatrudnienia
  Portal zawiera informacje dotyczące prognozowania zatrudnienia w Polsce według wielkich, dużych i średnich grup zawodów – zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województw. Za jego powstanie odpowiadają: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 12. Publiczne Służby Zatrudnienia
 13. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia

Linki przydatne dla doradców edukacyjno-zawodowych i dyrektorów szkół


Poniżej zamieszczamy przydatne linki do materiałów, opracowań, projektów oraz sieci wsparcia doradców edukacyjno-zawodowych, realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Doradztwo edukacyjno-zawodowe (portal)

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Materiały dla branżowej szkoły I stopnia

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Materiały dla klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjum

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Sieć Wsparcia Doradcy Zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Doradztwa Edukacyjno Zawodowego

Strony internetowe przydatne w doradztwie zawodowym:

www.doradztwo.ore.edu.pl

 • programy doradztwa zawodowego (dla dzieci i młodzieży w różnym wieku) i WSDZ,
 • scenariusze zajęć,
 • filmy o zawodach,
 • wyszukiwarka szkół i placówek,
 • rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego,
 • publikacje,
 • przydatne linki.

www.koweziu.edu.pl

 • akty prawne dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • publikacje: e-Gazetki o zawodach,
 • informator o zawodach szkolnictwa zawodowego,
 • poradniki metodyczne dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego,
 • broszury dla rodziców,
 • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • opisy obszarów i zawodów,
 • psychotesty.

www.kwalifikacje.gov. pl – ZSK

 • informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 • Polska Rama Kwalifikacji,
 • publikacje.

www.cdzdm.pl

 • informator o zawodach,
 • nowe zawody,
 • kwestionariusze zainteresowań,
 • testy predyspozycji zawodowych.

www.sdsiz.com

 • zasobnik doradcy,
 • linki.

www.euroguidance.pl

 • publikacje do pobrania.

www.progra.pl

 • scenariusze zajęć dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych,
 • informacje o rynku pracy,
 • do zakupienia książki, programy, szkolenia.

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody (lub w Google wpisać: Doradca 2000)

 • klasyfikacja zawodów i specjalności,
 • szczegółowe opisy zawodów.

W Google wpisać: Przewodniki po zawodach MPiPS

 • zawierają szczegółowe opisy zawodów.

 www.perspektywy.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia, rankingi szkół.

www.victor.com.pl

 • opisy zawodów.

www.cogito.com.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia. 

http://dokariery.pl/ – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

www.kluczdokariery.pl  Katalog zawodów, testy, uczelnie –

Strony związane z rynkiem pracy:

Przygotowała: Monika Lorenc – doradca zawodowy

Linki z zakresu profilaktyki

Model D. E. Supera – https://www.metis.pl/content/view/180/32/,

Narzędzia TOC – www.toc.edu.pl,

Pomysły na działania twórcze – www.kreatywnapedagogika.wordpress.com,

Program profilaktyczny „Noe” – www.profilaktyk.info,

Programy profilaktyczne: „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Strażnicy

Uśmiechu” – www.pozytywnaedukacja.pl,

Program rozwijania twórczości – www.program.4elt.pl,

Zabawy, doświadczenia, eksperymenty – www.swiatchemii.pl/doswiadczenia-chemiczne; www.totylkofizyka.pl.