ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH

 PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA, KTÓRE MOŻNA WYKONYWAĆ Z DZIECKIEM W DOMU.

Orientacja przestrzenna – to kształtowanie umiejętności, które pozwalają dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym , co się wokół niego znajduje.

– ćwiczenia orientacji przestrzennej na kartce (rysowanie obrazka wg wskazówek dorosłego: „Narysuj na środku dom, po lewej stronie domu płot, na płocie kota, w górnym lewym rogu słonce itp.);

– rysowanie szlaczków zgodnie z instrukcją, np. zacznij od kropki, rysuj w dół zakręć w prawo,

– kreślenie linii łączących punkty według wskazanego kierunku,

– kreślenie linii i określanie kierunku prowadzenia ołówka,

– budowanie z klocków wg wzoru,

– poruszanie się zgodnie z instrukcją słowną, np. idź dwa kroki w lewo,

– różnicowanie i określanie położenia przedmiotów w stosunku do siebie – pod nim, nad nim, przed tobą, za sobą, z lewej, z prawej,

– rysowanie rysunków np. „połącz kropki”,

– wyszukiwanie liczb ukrytych w rysunkach,

– labirynty,

Myślenie, pamięć, uwaga i umiejętności matematyczne

– doskonalenie umiejętności szacowania ( bardzo ważna umiejętność! )- określanie gdzie jest więcej, mniej, co jest dłuższe, krótsze, co jest większe, mniejsze, gdzie jest dalej, bliżej oraz która liczba, który zbiór jest większy,

– kolorowanie – zamalowywanie pól odpowiadających wynikom działań,

– układanie patyczków w dziesiątki, rozkładanie koralików do pudełek po 10,

– ćwiczenie rachunku pamięciowego z wykorzystaniem np. książeczki z Systemu Edukacyjnego PUS (ćwiczenie daje możliwość samokontroli),

– rzuty kostkami – obliczanie sum wyrzuconych oczek,

– układanie budowli z klocków wg instrukcji, np. zbuduj mur składający się 4 rzędów cegieł,

po 5 w każdym,

– zabawa w sklep – dodawanie cen, wydawanie reszty,

– układanie i rozwiązywanie zadań do treści przedstawionych na obrazkach,

– gry planszowe np. „ Rummikub junior”, „Gry matematyczne” Clementoni, „Słodka matematyka”, Qubix, Sudoku, Memory itp.,

– gry karciane np. „Czarna liczba” kids, Uno,

– układanie gier łącznie z regułami i stosowanie się do nich,

– gra w domino – doskonalenie technik rachunkowych,

– porównywanie liczebności zbiorów,

– powtarzanie ciągów liczb,

– łamigłówki matematyczne,

– łączenie w pary kartoników z działaniami o tych samych wynikach,

– wspólne robienie zakupów – dziecko wkłada do koszyka i liczy ilość towarów,

– wykorzystywanie sytuacji dnia codziennego do rozwijania umiejętności matematycznych np. przy nakrywaniu do stołu, przy podróżowaniu (odczytywanie godzin odjazdu pociągu) wspólnym gotowaniu, robieniu zakupów,

– bajki matematyczne np. wymyślane bajki z liczbami, np.: Wiewiórka zebrała 3 orzechy, potem kolejne 2 — ile miała razem? Potem znalazła kolejne 2 — ile miała? Potem zjadła 1. Ile zostało? Potem przyszła druga wiewiórka i…

– matematyczne gry komputerowe np.

– NUMBALA ( wydawca Neurodio, Platforma Android – do pobrania ) -edukacyjna gra stworzona przez naukowców, która wspiera naukę i ułatwia zrozumienie podstaw arytmetyki u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

– Labirynty i więcej,

– Moje Puzzle Matematyczne

Pojęcie czasu

– zaznaczanie w kalendarzu ważnych wydarzeń i obliczanie czasu między nimi,
– mierzenie ile czasu zajęło wykonanie danej czynność, zabawa stoperem,
– orientowanie się w upływie czasu i próby określania zmian zachodzących w czasie,
– utrwalanie pojęć: teraz to, wcześniej tamto, a to później,
– ćwiczenie umiejętności rozpoznawania czasu na zegarze analogowym,
– kształtowanie pojęcia czasu z wykorzystaniem książeczki z Systemu Edukacyjnego PUS (ćwiczenie daje możliwość samokontroli),  2
– utrwalanie znajomości dni tygodnia, miesięcy, pór roku i ćwiczenie określania upływu czasu,

Geometria

– rozpoznawanie figur geometrycznych,
– wycinanie figur i układanie z nich nowych figur,
– tworzenie mozaiki z różnych figur,
– odwzorowanie figur z obrazka,
– kształtowanie pojęć geometrycznych z wykorzystaniem książeczki z Systemu Edukacyjnego PUS (ćwiczenie daje możliwość samokontroli),
– wskazywanie przedmiotów o podobnych kształtach – koło, kwadrat, trójkąt
– Tangramy.

Warto skorzystać z pozycji książkowych np. :

  • Elementarz – matematyka, wyd. Greg, Marta Kurdziel, Maria Zagnińska
  • Elementarz Skrzata matematyka wyd. Skrzat, Klimkiewicz Danuta, Kwiecień Maria
  • Mój pierwszy elementarz – matematyka wyd. Greg Marta Kurdziel
  • Elementarz matematyczny wyd.: Harmonia, Iwona Wąsik

Portali internetowych np.:

Najważniejsze rady dla rodziców

 – Kłopoty z matematyką biorą się w dużym stopniu z lęku. Niezależnie od Twoich doświadczeń szkolnych możesz zachęcać dziecko do zainteresowania się matematyką, pomagać mu rozwiązywać problemy i zadania domowe. Pomóż mu uświadomić sobie, jak znajomość matematyki może mu pomóc w przyszłości.

– Uświadom dziecku, że przedmioty ścisłe mają duże znaczenie dla jego rozwoju ogólnego,  a w przyszłości pozwolą mu na wybór wielu kierunków studiów i zapewnią lepszą pracę, pokaż swojemu dziecku, że stolarstwo, medycyna, farmacja, meteorologia oraz mnóstwo innych zawodów wymaga wielu dobrze opanowanych umiejętności matematycznych.

– Pokaż swojemu dziecku ile zabaw, gier planszowych, układanek i budowli wiąże się  z matematyką. Nawet zabawa w piaskownicy lub poranna toaleta mogą być pretekstem do kształtowania pojęć objętości, ciężaru i gęstości.

– Kuchnia jest doskonałym miejscem do mieszania odważonych składników, rozwijania pojęcia ułamka przez dzielenie porcji lub ilość ilości składników.

– Używaj przykładów z życia do kształtowania umiejętności matematycznych. Pokazuj operacje matematyczne płacąc rachunki, wymieniając pieniądze. Wprowadź elementy geometrii planując klomb w ogródku, majsterkując, wytyczając trasę wakacyjnej wycieczki.

Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego sukcesach i kłopotach szkolnych. Staraj się zrozumieć swoje dziecko: jego potrzeby, możliwości i ograniczenia. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować, czy Twoje dziecko ma trudności, na czym one polegają i co może być ich przyczyną – wyjaśnij swoje wątpliwości, omów spostrzeżenia na drodze konsultacji z psychologiem, logopedą, pedagogiem i w razie potrzeby  z lekarzem. Spróbuj pomóc swojemu dziecku – zaobserwuj w czasie codziennej pracy  z dzieckiem co jest najskuteczniejsze dla przezwyciężenia jego trudności: w razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy. Chwal i nagradzaj swoje dziecko nie tyle za efekty pracy, co za włożony w nią wysiłek oraz spraw, aby praca z dzieckiem stała się waszą wspólną przyjemnością. Dziecko powinno się czuć kochane niezależnie od osiągnięć szkolnych.

Trudności w nauce matematyki nie przechodzą same, wymagana jest systematyczna praca. Dzieci mające trudności w nauce matematyki powinny korzystać również z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych np. na terenie szkoły. Bardzo ważna jest też współpraca między dzieckiem – rodzicem – nauczycielem – terapeutą.

Oprac. Anna Morawska ( na podstawie materiałów szkoleniowych )