Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających w I półroczu roku szkolnego 2020/2021

03.09.2020

17.09.2020

24.09.2020

15.10.2020

29.10.2020

19.11.2020

03.12.2020

17.12.2020

14.01.2021

28.01.2021

04.02.2021