WNIOSKI I FORMULARZE

Obowiązujące od 20.05.2019r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Rawiczu druki wniosków, zaświadczeń, opinii i inne:

nr 1 – Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka w wieku szkolnym DOC.
nr 1 – Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka w wieku szkolnym PDF.
nr 2 – Wniosek pełnoletniego ucznia o przyjęcie w poradni DOC
nr 2 – Wniosek pełnoletniego ucznia o przyjęcie w poradni PDF
nr 3 – Wniosek rodziców o badanie funkcji poznawczych DOC
nr 3 – Wniosek rodziców o badanie funkcji poznawczych PDF
nr 4 – Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka w wieku przedszkolnym DOC
nr 4 – Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka w wieku przedszkolnym PDF
Załącznik do wniosku 4 – Opinia wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, w szkole (wypełnia wychowawca) DOC
Załącznik do wniosku 4 – Opinia wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, w szkole (wypełnia wychowawca) PDF
nr 5 – Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka w wieku od 0 – 3 roku życia DOC
nr 5 – Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka w wieku od 0 – 3 roku życia PDF
nr 6 – Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb wydania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo zindywidualizowanej ścieżki kształcenia DOC
nr 6 – Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb wydania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo zindywidualizowanej ścieżki kształcenia PDF
nr 7 – Zaświadczenie lekarskie indywidualne nauczanie DOC
nr 7 – Zaświadczenie lekarskie indywidualne nauczanie PDF
nr 7a – Zaświadczenie lekarskie kształcenie specjalne DOC
nr 7a – Zaświadczenie lekarskie kształcenie specjalne PDF
nr 7b – Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej DOC
nr 7b – Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej PDF
nr 7c – Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka DOC
nr 7c – Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka PDF
nr 7d – Zaświadczanie lekarski – słabowidzenie DOC
nr 7d – Zaświadczanie lekarski – słabowidzenie PFD
nr 9 – Wniosek o wydanie opinii / informacji DOC
nr 9 – Wniosek o wydanie opinii / informacji PDF
nr 10 – Wniosek o przyjęcie na diagnozę logopedyczną i jeśli zaistnieje taka konieczność objęcie dziecka terapią logopedyczną DOC
nr 10 – Wniosek o przyjęcie na diagnozę logopedyczną i jeśli zaistnieje taka konieczność objęcie dziecka terapią logopedyczną PDF
Załącznik A do wniosku nr 1/ nr 2 – Informacja o specyficznych trudnościach ucznia w czytaniu, pisaniu / wypełnia nauczyciel j. polskiego, j. obcego DOC
Załącznik A do wniosku nr 1/ nr 2 – Informacja o specyficznych trudnościach ucznia w czytaniu, pisaniu / wypełnia nauczyciel j. polskiego, j. obcego PDF
Załącznik B do wniosku nr 1/ nr 2 – Opinia wychowawcy o funkcjonowaniu ucznia w szkole / wypełnia wychowawca DOC
Załącznik B do wniosku nr 1/ nr 2 – Opinia wychowawcy o funkcjonowaniu ucznia w szkole / wypełnia wychowawca PDF
Załącznik C do wniosku nr 1 – Informacja o zdiagnozowaniu ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I- III szkoły podstawowej DOC
Załącznik C do wniosku nr 1 – Informacja o zdiagnozowaniu ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I- III szkoły podstawowej PDF
Załącznik D do wniosku nr 1/ nr 2 – Informacja wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dotycząca ucznia zdolnego DOC
Załącznik D do wniosku nr 1/ nr 2 – Informacja wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dotycząca ucznia zdolnego PDF

Arkusz dla nauczycieli matematyki