Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe

Różnicowanie figur geometrycznych pod względem kształtu, grubości, barwy i wielkości.Obserwacja najbliższego otoczenia podczas różnych pór roku.Dobieranie jednakowych par przedmiotów, obrazków ( „PUS”, domina obrazkowe).Składanie figur z części.Układanie obrazków z części ( układanie według wzoru i bez wzoru).Uzupełnianie braków na obrazkach.Składanie pociętych figur z papieru ( kwadrat, koło, trójkąt, romb).Układanie figur z patyczków i klocków.Układanie obrazków, przedmiotów w szeregu według ukazanego schematu.Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek, kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd..Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach pokazywanych bardzo krótko. Układanie klocków typu „mozaika” według wzoru. Odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów oraz stosunków przestrzennych, jakie między nimi zachodziły.Układanie obrazków po lewej i po prawej stronie.Układanki z pocztówek.Dopasowywanie części obrazków do całościUkładanie, budowanie, zabawy konstrukcyjne ( konstruowanie prostych modeli: drogi, płotu, piramidy, domu).Układanie historyjek obrazkowych.Porównywanie ze sobą dwóch obrazków lub zabawek.Wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi.Klasyfikowanie przedmiotów i figur tego samego kształtu, barwy, wielkości, liczenie ( w zakresie umiejętności dziecka).Rozpoznawanie kształtów liter w rozsypance literowej.Wyszukiwanie takich samych liter w tekście.Dobieranie par jednakowych liter.

LITERATURA:

  1. M. Bogdanowicz „ Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa, 1991 r.
  2. W. Okoń „ Nowy słownik pedagogiczny”, Wydawnictwo Żak, 2007 r.
  3. B. Sawa, „ Jeżeli dziecko źle czyta i pisze”, WSiP, Warszawa 1997 r.
  4. A. Franczyk, K. Krajewska „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”, Wydawnictwo Impuls, 2010 r.