Grupa wsparcia

Grupa Wsparciadla rodziców dzieci z wadą słuchu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu

Głównym celem Grupy Wsparcia jest SAMOPOMOC

 • Cele szczegółowe:

  – Zachęcanie rodziców dzieci z wadą słuchu do wzajemnych kontaktów,
  – Dzielenie się problemami, obawami i lękami, a także pomysłami na rozwiązanie trudności, jakie pojawiły się w ich życiu,
  – Uzyskanie świadomości, że się nie jest samemu,
  – Uzyskanie informacji od rodziców znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej – wiarygodne i godne zaufania źródło informacji,
  – Sposoby stymulacji i rozwiązywanie problemów związanych z rozwojem dziecka,
  – Sposoby radzenia sobie ze sobą, z własną adaptacją do sytuacji,
  – Pomoc w przełamaniu osamotnienia i izolacji.

 • Ponadto wsparcie z udziałem specjalistów oraz osób z zewnątrz mających doświadczenie w kontaktach i w pracy z dziećmi z wadą słuchu:

  – Wsparcie rodziców w trudnym procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego,
  – Pomoc w kształtowaniu takich postaw rodzicielskich, które pozwoliłyby im rozpoznać mocne i słabe strony własnego dziecka,
  – Uświadomienie rodzicom jak ważna jest ich współpraca z nauczycielami i terapeutami pracującymi z dzieckiem.

Uczestnikami Grupy Wsparcia są przede wszystkim rodzice dzieci z wadą słuchu. Ponadto w spotkaniach mogą brać udział także zaproszeni goście oraz nauczyciele pracujący z dziećmi w przedszkolu lub w szkole.
Grupa Wsparcia ma charakter otwarty.
Spotkania grupy są organizowane co dwa miesiące. Termin kolejnego spotkania ustala się każdorazowo z rodzicami. Informacje o dacie kolejnego spotkania będą przekazywane przez Ewę Latusek bezpośrednio rodzicom oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Poradni w pliku „Surdopedagog”