TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających w I półroczu roku szkolnego  2023/2024
07.09.2023 r.

14.09.2023 r.

21.09.2023 r.

28.09.2023 r.

12.10.2023 r.

19.10.2023 r.

09.11.2023 r.

23.11.2023 r.

07.12.2023 r.

14.12.2023 r.

04.01.2024 r.

18.01.2024 r.

08.02.2024 r.

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających

w II półroczu r. szk. 2023/2024

29.02.2024

14.03.2024

21.03.2024

04.04.2024

18.04.2024

09.05.2024

16.05.2024

23.05.2024

06.06.2024

13.06.2024

20.06.2024

27.06.2024

11.07.2024

25.07.2024

08.08.2024

22.08.2024

29.08.2024