TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających                                       od sierpnia 2018
02.08.2018
09.08.2018
06.09.2018
13.09.2018
20.09.2018
27.09.2018
18.10.2018
08.11.2018
22.11.2018
13.12.2018
10.01.2019
Posiedzenia Zespołów rozpoczynają się od godz. 08:30