TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających działających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu

12.12.2019
09.01.2020
23.01.2020
13.02.2020
25.02.2020
12.03.2020
26.03.2020
23.04.2020
14.05.2020
28.05.2020
01.06.2020
02.06.2020
03.06.2020
04.06.2020
30.06.2020

We wskazanych terminach będą rozpatrywane tylko kompletne wnioski, które zostaną złożone osobiście przez wnioskodawcę w poradni, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Zespołu Orzekającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w krótszym terminie.