TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających

31.01.2019
14.02.2019
28.02.2019
14.03.2019
28.03.2019
11.04.2019
25.04.2019
09.05.2019
23.05.2019
06.06.2019
13.06.2019
27.06.2019

Posiedzenia Zespołów rozpoczynają się od godz. 08:30