TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających w II półroczu roku szkolnego  2021/2022
10.02.2022

24.02.2022

10.03.2022

24.03.2022

07.04.2022

21.04.2022

12.05.2022

19.05.2022

26.05.2022

02.06.2022

30.06.2022

07.07.2022

11.08.2022

25.08.2022