TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających w I półroczu roku szkolnego  2021/2022
02.09.2021

09.09.2021

23.09.2021

07.10.2021

21.10.2021

04.11.2021

25.11.2021

09.12.2021

13.01.2022

27.01.2022

 

We wskazanych terminach będą rozpatrywane tylko kompletne wnioski, które zostaną złożone osobiście przez wnioskodawcę w poradni, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Zespołu Orzekającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w krótszym terminie.