TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających działających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu

12.09.2019

19.09.2019

26.09.2019

10.10.2019

07.11.2019

21.11.2019

12.12.2019

09.01.2020

23.01.2020

We wskazanych terminach będą rozpatrywane tylko kompletne wnioski, które zostaną złożone osobiście przez wnioskodawcę w poradni, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Zespołu Orzekającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w krótszym terminie.