TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających w I półroczu roku szkolnego  2022/2023
08.09.2022

15.09.2022

22.09.2022

29.09.2022

13.10.2022

27.10.2022

03.11.2022

17.11.2022

01.12.2022

15.12.2022

12.01.2023

26.01.2023