TERMINY ZESPOŁÓW

Terminy Posiedzeń Zespołów Orzekających w I półroczu roku szkolnego  2023/2024
07.09.2023 r.

14.09.2023 r.

21.09.2023 r.

28.09.2023 r.

12.10.2023 r.

19.10.2023 r.

09.11.2023 r.

23.11.2023 r.

07.12.2023 r.

14.12.2023 r.

04.01.2024 r.

18.01.2024 r.

08.02.2024 r.