Jak pomóc osobie niewidomej

Na pewno czasami spotykasz osoby niewidome.

Czy wiesz jak im pomóc? Oto kilka prostych wskazówek:

  1. PYTAJ. Zawsze najpierw zapytaj, czy i jakiej pomocy potrzebują.
  2. NIE OBRAŻAJ SIĘ, jeśli odmówią. Mają takie samo prawo wyboru i decydowania o sobie jak każdy.
  3. NIE DOTYKAJ ICH, zanim się na to nie zgodzą – tak samo jak Ty mają swoją sferę prywatnej przestrzeni.
  4. MÓW BEZPOŚREDNIO DO NICH. Nie przekazuj im informacji przez osoby, które stoją obok.
  5. NIE ROZPRASZAJ PSA PRZEWODNIKA. Nie mów do niego i nie dotykaj go. Od tego zależy zdrowie i życie osoby niewidomej.
  6. INFORMUJ O SWOIM ODEJŚCIU.
  7. NIGDY NIE PCHAJ OSOBY NIEWIDOMEJ PRZED SOBĄ. Jest to niekomfortowe i niebezpieczne. Prowadząc niewidomego, podaj mu swój łokieć i idź śmiało przed nim.
  8. Czasem potrzebują informacji o otaczającej przestrzeni. OPISZ IM ich usytuowanie, w szczególności zwróć uwagę na obiekty i przedmioty znajdujące się na ich drodze. Możesz posłużyć się układem wskazówek na tarczy zegara, jak również miarą kąta geometrycznego.
  9. Pomagając, NIE DECYDUJ ZA NICH, sami doskonale wiedzą, czego potrzebują.
  10. Pamiętaj NIE MUSISZ im pomagać, jeśli nie chcesz lub nie możesz. Uszanują Twój wybór.

Materiały: Fundacja „Vis Maior” , www.fundacjavismaior.pl

opracowała: Elżbieta Figisiak, tyflopedagog