XI Ogólnopolski Tydzień Kariery „PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE…”

Z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, doradcy zawodowi skupieni w powiatowej grupie wsparcia, przygotowali wspólnie bogatą ofertę dla uczniów. W ramach działań zastosowano innowacyjne rozwiązania, które miały na celu jak najwcześniej zachęcić dzieci i młodzież do szukania informacji, wybierania, planowania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji edukacyjnych oraz zawodowych. W ramach OTK odbyły się różne spotkania, wizyty […]

Czytaj dalej


Szkolenie „Terapia ręki”

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się szkolenie “ Terapia ręki”, które było odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli szkół z terenu powiatu rawickiego. Było ono realizacją jednej z wielu form wspomagania organizowanych przez Poradnię. Uczestniczyło w nim 25 osób – psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i nauczycieli szkół i poradni. Szkolenie prowadzili eksperci […]

Czytaj dalej


10-lecie Klubu J

22 listopad 2019 odbyła się kameralna uroczystość 10 lecia Klubu Osób Jąkających się – „J”. Nasze zaproszenie przyjął Pan Jakub Moryson – wicestarosta Powiatu Rawickiego. Dziękujemy p. o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedadogicznej w Rawiczu Pani Kamili Wiśniewskiej za przepiękne słowa skierowane do nas w tym dla nas wyjątkowym dniu. Na spotkaniu byli dawni i obecni członkowie […]

Czytaj dalej


KONFERENCJA „DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

25 września 2019 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu na temat „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zaproszeni goście – dr hab., prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz – Hanczewska – kierownik specjalności logopedycznej, językoznawca i neurologopeda, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz neurologopeda w Klinice Neurologii  i Chorób Naczyniowych Układu […]

Czytaj dalej


PROŚBA DO RODZICÓW

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu zwraca się do Rodziców dzieci zgłaszanych do Poradni w celu wykonania badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka. Informujemy, iż Poradnia zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania na obserwację, badania, terapię dziecka chorego lub z pierwszymi objawami choroby.

Czytaj dalej