Terapia metodą Castillo Morales

Jakie efekty terapeutyczne można uzyskać, stosując metodę Castillo Moralesa?

Widocznymi efektami terapii są:

  • normalizacja napięcia mięśni języka, warg i podniebienia,
  • domknięcie warg,
  • cofnięcie języka,
  • pionizacja języka,
  • poprawienie ustawienia szczęki górnej względem żuchwy,
  • zmniejszenie bądź zahamowanie ślinienia,
  • poprawę funkcji ssania, połykania, żucia,
  • poprawę funkcji oddechowych,
  • poprawę artykulacji,
  • poprawę fizjonomii.

Moje refleksje po ukończeniu kursu „Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa”

Po raz pierwszy z metodą Castillo Moralesa spotkałam się podczas studiów podyplomowych z logopedii. Już wtedy wzbudziła ona moje olbrzymie zainteresowanie. Niestety, w polskiej literaturze nie było zbyt wielu informacji na jej temat. Wiedziałam, że koncepcję stworzył argentyński lekarz, że ta metoda opiera się na stymulacji obszarów neuromotorycznych na twarzy i kontroli żuchwy – i właściwie moja wiedza na ten temat w tym momencie się kończyła! Ponieważ metoda bardzo mnie intrygowała, ciągle poszukiwałam informacji na jej temat. Dowiedziałam się o kursie całościowym tej metody organizowanym w Niemczech; niestety, z powodu bariery językowej nie mogłam z tej ofert skorzystać. Nie pozostawało nic innego, jak nadal poszukiwać informacji o metodzie i o szkoleniach z nią związanych. Udało mi się w kilku z nich uczestniczyć i utwierdziłam się w przekonaniu, że chciałabym ukończyć kurs całościowy i zostać terapeutą tej metody. Miał na to również wpływ fakt, że coraz częściej trafiali do mnie mali pacjenci z zaburzeniami ssania, połykania, żucia, pacjenci z zespołami genetycznymi, z MPD. W listopadzie 2011 roku rozpoczęłam kurs całościowy „Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa” organizowany przez Fundację „Promyk Słońca” we Wrocławiu i od 14 IX 2012 roku jestem terapeutą tej metody. Dzięki udziałowi w kursie zrozumiałam i doświadczyłam na sobie, że głowa i obszar orofacjany jest bardzo mocno powiązany z całym ciałem i wszelkie działania terapeutyczne wykonywane na ciele mają ogromny wpływ na obszar twarzoczaszki. Te wiadomości wykorzystuję w pracy z pacjentami, szczególnie tymi z nadwrażliwością w obszarze orofacjanym, i udaje się uzyskać bardzo dobre efekty. Z koncepcji dr Rodolfo Castillo Moralesa przejęłam nie tylko metodę samą w sobie z jej technikami terapeutycznymi, ale nauczyłam się, że moje działania mają mieć zawsze odniesienie do aktualnych potrzeb pacjenta – wyrażonych przez niego samego lub przez rodzica małego pacjenta, bo to pacjent jest najważniejszy! Nauczyłam się baczniej przyglądać reakcjom pacjenta na moje oddziaływania terapeutyczne; czasami są to niezwykle subtelne znaki, ale stanowią istotną informację. Poza tym w pracy z pacjentem staram się stosować filozofię dra Rodolfo Castillo Moralesa: Spokojnie! Teraz masz czas tylko dla tego pacjenta! Teraz ON jest tu najważniejszy! Upływające minuty nie mają wielkiego znaczenia, musisz poświęcić swojemu pacjentowi tyle czasu, ile on w danym momencie potrzebuje! Choć przyznaję, że w polskich warunkach nie zawsze jest to możliwe! Staram się również pamiętać, że nie należy oczekiwać spektakularnych efektów terapeutycznych, a cieszyć się z najmniejszych oznak poprawy funkcjonowania. Czasami trudno określić wagę efektu terapeutycznego, bo np. dla jednych domknięcie warg nie będzie niczym szczególnym, a dla innych – krokiem milowym! Wszystko zależy od priorytetów! W założeniach metody odpowiada mi również to, że ani Castillo Morales, ani instruktorzy metody, pod kierunkiem których miałam okazję poznawać tajniki tej koncepcji, ani terapeuci tej metody nie uznają jej jako jedynej i najlepszej z metod terapeutycznych. Wręcz przeciwnie, wszyscy są otwarci na inne metody i widzą zasadność ich łączenia pod warunkiem, że będą one służyć dobru pacjenta. Metody tej nie da się nauczyć z podręcznika! Trzeba odbyć sześciotygodniowy kurs, na którym praktycznie poznaje się techniki tej metody, doświadcza oddziaływań terapeutycznych na sobie, a także pod nadzorem instruktorów pracuje się z pacjentem. Gorąco polecam ją wszystkim tym, którzy pracują z pacjentami dla których w sposób szczególny polecana jest ta metoda!

Bibliografia:
1. Castillo Morales R., Ustno-twarzowa terapia regulacyjna, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7432-525-7.
2. Cytowska B., Wilczura B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków 2008, ISBN 978-83-7308-719-4.
3. Masgutowa S., Regner A., Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wrocław 2009, ISBN 978-83-89629-94-4.
4. Sadowska L,. Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wrocław 2004, ISBN 83-89156-24-5.
5. własne materiały szkoleniowe z całościowego kursu „Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Rodolfo Castillo Moralesa, Wrocław 2011-2012.
6. www.castillomorales.pl