Jak zdiagnozować dysleksję

Dysleksję rozwojową można zdiagnozować, gdy stwierdza się:

 • prawidłowy rozwój umysłowy ( tzw. „norma intelektualna”)
 • obecność istotnych opóźnień rozwoju funkcji stanowiących podstawę do wykształcenia się umiejętności czytania i pisania ( słuchowo-językowych, wzrokowo- przestrzennych, ruchowych i integracji tych funkcji)
 • wczesne występowanie trudności w czytaniu i pisaniu (od początku nauki szkolnej, w zerówce i klasie pierwszej
 • trudności  w czytaniu lub  pisaniu są nasilone i długotrwałe, nie ustępują zaraz po podjęciu pomocy w domu, a nawet w pierwszym okresie terapii

Nie rozpoznaje się dysleksji rozwojowej, gdy trudności:

 • są jedynie wynikiem złego funkcjonowania narządów zmysłu (niedosłuchem lub wadą wzroku)
 • należą do oznak inteligencji niższej niż przeciętna lub upośledzenia umysłowego
 • są skutkiem schorzenia neurologicznego ( np. mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja)
 • są wyłącznie wynikiem zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego, najczęściej wówczas początkowo dziecko nie ma trudności, pojawiają się one  i konsekwentnie nasilają w starszych klasach szkoły podstawowej.

Co powinni robić rodzicie dzieci dyslektycznych?

 • zrozumieć problem dziecka ( czyli to, że dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, że  po prostu potrzebuje właściwie ukierunkowanej pomocy)
 • poznać mocne strony dziecka
 • umacniać w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania
 • zapewnić mu warunki do pracy
 • wzmacniać pozytywnie, czyli nagradzać pochwałą nawet za drobne sukcesy
 • nadzorować systematyczną pracę
 • analizować trudności dziecka
 • nauczyć korzystania ze słownika ortograficznego
 • czytać wspólnie z dzieckiem
 • pobudzać u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności
 • ćwiczyć pisanie z pamięci.

Czego rodzice dzieci dyslektycznych robić nie powinni?

 • nie tłumaczyć trudności dziecka wyłącznie lenistwem
 • nie porównywać z rówieśnikami, czy rodzeństwem
 • nie liczyć na natychmiastowe efekty
 • nie krytykować i nie ośmieszać
 • nie podważać autorytetu nauczycieli i terapeutów
 • nie usprawiedliwiać niechęci do wykonywania ćwiczeń
 • nie odrabiać za dziecko prac domowych
 • nie poprawiać błędów w pracach pisemnych – dziecko powinno nauczyć się pracować ze słownikiem ortograficznym.

Jak rodzice powinni zorganizować pracę dziecka w domu?

 • dziecko powinno wykonywać zadania zawsze w tym samym miejscu, najlepiej przy własnym biurku i najlepiej o tej samej porze, bo to wspomaga gotowość dziecka do uczenia się
 • ważny jest odpoczynek przed przystąpieniem do ćwiczeń, gdyż dziecko pracuje sprawniej,  gdy jest zrelaksowane
 • miejsce do pracy powinno być uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów przykuwających wzrok dziecka  i rozpraszających jego uwagę
 • po jednej stronie biurka można ustawić zieloną roślinę, na którą dziecko będzie mogło skierować zmęczony czytaniem wzrok
 • trzeba zadbać o ciszę, wyłączyć telewizor, sprzęt grający
 • ponieważ mózg wymaga „rozgrzewki”, czyli ćwiczeń wstępnych, należy zadbać o to aby miały one charakter zabawy
 • w pracy warto wykorzystywać skojarzenia, dzięki którym więcej i lepiej się zapamiętuje
 • podczas ćwiczeń w czytaniu nie powinno się przybierać zbyt wygodnej pozycji, bo to rozleniwia i nie sprzyja aktywności umysłowej
 • należy zadbać o odpowiednie pomoce do ćwiczeń.                             

Zalecaną przez specjalistów formą wspierającą pracę i relaks dziecka są zajęcia ruchowe, w tym ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej, które pozytywnie wpływają na:

 • rozwój koncentracji, uwagi i pamięci,
 • umiejętność kontrolowania emocji
 • usprawnianie pracy obu półkul mózgowych, odpowiedzialnych za koordynację funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych.