KLUB „J”

Dnia 20.11.09r. w PPP, w Rawiczu, został otwarty pierwszy w Wielkopolsce KLUB „J”. W uroczystości wzięli udział: przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów mgr Anna Żebryk-Stopa, dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej mgr Ewa Latusek oraz dzieci jąkające z rodzicami. Pomysłodawczynią i organizatorką była neurologopeda mgr Anna Kołodziej. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor PPP, która powitała obecnych gości i przedstawicieli mediów. Wstęgę symbolizującą otwarcie KLUBU J przecięła przewodnicząca PZL i koordynatorka KLUBU „J”.

Na spotkaniu przedstawiono, w krótkim zarysie, jąkanie jako zaburzenie mowy oraz zasady działania KLUBU J. Bardzo wzruszającym momentem były wypowiedzi osób jąkających się i ich rodziców. Ciepło odniosła się do nich następna prelegentka Pani Anna Żebryk-Stopa przewodnicząca PZL. W swojej wystąpieniu podkreśliła, że najważniejsze jest to, co chcemy powiedzieć, a nie jak to robimy. Omówiła także okoliczności powstania PZL i jego 10 letnią działalność. W trakcie spotkania A. Kołodziej odczytała listy dr M. Chęcka /autor metody pracy z jąkającymi/ i prezesa fundacji „Frogos” Bogusława Pietrusa skierowane do rawickich klubowiczów. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Faktem otwarcia pierwszego w Wielkopolsce KLUBU „J”, z okazji 10 lecia Polskiego Związku Logopedów, zainteresowały się: lokalna prasa, radio Merkury, TV Polsat.

Cele i zadania Klubu Osób Jąkających się – KLUBU „J”

  • Główny cel KLUBU „J”: Samopomoc
  • Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw osób niepłynnie mówiących mające na celu wyrównywanie ich szans w życiu
  • Pomoc w usuwaniu barier psychologicznych
  • Współpraca z placówkami oświatowymi, w których uczestniczą osoby jąkające się /przedszkola i szkoły
  • Organizowanie działań samopomocowych członków

Uczestniczenie w klubie jest przeznaczone dla osób:

  • jąkających się z terenu powiatu rawickiego,
  • zainteresowanych tematyką niepłynności mowy,
  • dążących do poprawy aktywności osób jąkających się

Koordynator: mgr Anna Kołodziej /neurologopeda/

tel. 601 786 944, akolo2@wp.pl

Zapraszamy!