„Pierwsze koty za płoty” czyli konferencja – „O powstaniu sieci współpracy”

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej Tworzenie” – takim hasłem Petera Drukera rozpoczęła się konferencja „Wielospecjalistyczne wsparcie działań wychowawczych i edukacyjnych jako istotny czynnik w tworzeniu sieci współpracy”, zorganizowana 29 listopada 2016 r. przez dyrekcję i pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu.

Na zaproszenie gospodarzy do sali rawickiego Kina Promień, przybyli: Jacek Gwizdek – wicestarosta, który dokonał jej uroczystego otwarcia, Maciej Dubiel – burmistrz Bojanowa, Maria Wojtkowiak – naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, dyrektorzy placówek oświatowych rawickich gmin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Starostwa i Powiatu Rawickiego. Z zaproszenia skorzystało ok. 120 uczestników z placówek Powiatu Rawickiego.

Głównymi bohaterami byli prelegenci – reprezentanci różnorakich dziedzin edukacyjnych i specjalności pokrewnych działaniom w obszarze dydaktyki, wychowania, opieki i rehabilitacji. A oto mówcy i podjęta kolejno przez nich tematyka:

dr hab. inż. prof. Jan Ober – Pracownia Badań Czynności Okoruchowej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN – „Nabywanie umiejętności czytania, jak to robić by się nie narobić ? co znaczy zgodnie z fizjologią”.

prof. Andrzej Urbaniak – wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wychowania do życia w rodzinie (KUL w Lublinie, UAM – Wydział Teologiczny w Poznaniu, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Toruniu i Koninie). Profesor Politechniki Poznańskiej, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie – „Wychowanie do wartości – trudna sztuka – nauczycie i rodzice”.

Robert Giezek – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta terapii neurorozwojowej NDT- Bobath – „Współpraca specjalistów dla zwiększenia aktywności i samodzielności dziecka niepełnosprawnego”.

Michał Adamski – absolwent AWF Poznań, nauczyciel akademicki, terapeuta dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizujący się w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, prowadzeniu wczesnej interwencji niemowląt oraz wspomaganiu rozwoju dzieci z deficytami funkcji poznawczych – „Autoanaliza zachowań dziecka z ADHD – Wcześniak 5, 10, 20 lat później”.

Jarosław Nieradka – dyrektor Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – „Szansa na sukces – planowanie kariery zawodowej w procesie edukacji, a wymagania współczesnego rynku pracy”.

Organizatorów, wykładowców i uczestników połączyła idea sprowokowania działań zmierzających do sukcesywnego tworzenia sieci współpracy środowiska, które po profesji i sercem, tworzy rzeczywistość kształceniową i wychowawczą w Gminach Powiatu Rawickiego. Tematyka podejmowana przez prelegentów wskazała słuchaczom, że dziecko, jego rozwój i przyszłość, to szereg wielkich i złożonych wyzwań, których nie da się współcześnie prowadzić w sposób skuteczny, bez podejmowania systematycznej współpracy, wymiany doświadczeń, bez tworzenia możliwości wielospecjalistycznej pomocy tak dziecku, jak i jego rodzicom. Grono skupione wokół edukacji, wymaga permanentnego porozumiewania się, inicjowania ustawicznych i wspólnych poszukiwań w dziedzinie skuteczności metod wspierania wychowanka na drogach rozwoju, wobec wyzwań współczesnego świata.

Służyć temu powinny stale podtrzymywane kontakty w gremiach dyrektorów, specjalistów, przedmiotowców i innych zespołów nauczycielskich, inicjujących – poprzez narzędzia komunikacji internetowej, fora dyskusyjne i inne – tematy dla kursów, konferencji, paneli, warsztatów, spotkań doradczych ze specjalistami – zarówno miejscowymi jak i zaproszonymi z innych bogatych w doświadczenia środowisk regionalnych i naukowych. Inicjatywa została podjęta. Pozostaje jedynie skorzystać z maksymy, która padła z ust znanego wszystkim Walta Disneya: „Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania”.

(opracowanie: Piotr Popielas)
Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

[widgetkit id=”13″ name=”galeria do wpisu „Pierwsze koty za płoty” czyli konferencja – „O powstaniu sieci współpracy””]