DEPRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY: CO TO JEST?

DEPRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY

W profilaktyce depresji u młodzieży najważniejszy jest czas rozpoznania problemu i zgłaszanie się po pomoc jak najszybciej, ponieważ zaburzenie może popchnąć młodego człowieka do samookaleczenia, a nawet próby samobójczej. Depresja definiowana jest jako poważne zaburzenie nastroju, charakteryzujące się różnym stopniem odczuwanego smutku, przygnębia i samotności. Występuje jako pojedynczy epizod lub zaburzenie nawracające. Chorobie towarzyszą objawy […]

Czytaj dalej


 „Szkoła dla szkoły” – praca z dzieckiem  ASD (Autism Spectrum Disorder) – szkolenie online

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyło się szkolenie online, pt. „Szkoła dla szkoły” – praca z dzieckiem  ASD ( zaburzenia ze spektrum autyzmu). Tematem szkolenia dla nauczycieli było m.in. nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz organizowania procesu kształcenia osób posiadających   orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Organizatorami webinarium były: mgr Agnieszka Sęk, wicedyrektor Szkoły […]

Czytaj dalej


Co każdy rodzic powinien wiedzieć o grach komputerowych?

W gry komputerowe i gry wideo grają obecnie miliony ludzi na świecie. Są one dostępne na płytach CD/DVD, na stronach internetowych, konsolach czy w telefonach komórkowych. Ogromna grupa graczy to dzieci i młodzież, dla których granie w gry jest powszechną formą spędzania wolnego czasu. Grać zaczynają coraz młodsze dzieci, nierzadko już w wieku przedszkolnym. Jeśli […]

Czytaj dalej


INFORMACJA o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

Zgodnie z punktem X  ogłoszenia zamieszczonego w dniu 23.11.2017 r informujemy o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Osi Priorytetowej 8 /Edukacja/, Działanie 8.1 /Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, /Poddziałanie 8.1.2 /Kształcenie ogólne – […]

Czytaj dalej