INFORMACJA o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

Zgodnie z punktem X  ogłoszenia zamieszczonego w dniu 23.11.2017 r informujemy o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Osi Priorytetowej 8 /Edukacja/, Działanie 8.1 /Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, /Poddziałanie 8.1.2 /Kształcenie ogólne – […]

Czytaj dalej


SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

   W dniu 21.06.2017 r. w ramach sieci współpracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych z terenu powiatu rawickiego. Uczestniczyło w nim 11 osób. Doradcy zawodowi wymieniali się swoimi doświadczeniami, informacjami i materiałami z odbytych szkoleń i konferencji. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim analizie aktualnych przepisów prawnych dotyczących wdrażania […]

Czytaj dalej


PORADNIA na XV Rawickich Targach Edukacyjnych

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu, uczestniczyli w Rawickim festiwalu nauki – XV Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy. Tegoroczna edycja Festiwalu odbyła się tradycyjnie w Gimnazjum w Sierakowie. Młodzież i nauczyciele mieli możliwość skorzystania z konsultacji i porad udzielanych przez psychologów i doradcę zawodowego. Przygotowano stoisko z aktualną oferta […]

Czytaj dalej