Spotkanie pedagogów szkolnych Powiatu Rawickiego

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych Powiatu Rawickiego. Uczestniczyły w nim 23 osoby. Podczas zebrania przeprowadzone zostało szkolenie na temat: „Dziecko z afazją w szkole”, które przygotowała Joanna Nowak – neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu. Pedagodzy szkolni zostali zapoznani z etiologią afazji, sylwetką dziecka z afazją oraz otrzymali wskazówki do pracy na lekcji z dzieckiem afatycznym.

Materiały ze spotkania:

Warsztaty dla nauczycieli

Afazja – wskazówki do pracy