INFORMACJA o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

Zgodnie z punktem X  ogłoszenia zamieszczonego w dniu 23.11.2017 r

informujemy o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Osi Priorytetowej 8 /Edukacja/, Działanie 8.1 /Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, /Poddziałanie 8.1.2 /Kształcenie ogólne – projekty konkursowe/, ze względu na zmianę koncepcji wnioskowania.

Dyrektor PPP w Rawiczu