Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych

Dnia 25 kwietnia 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych, w którym uczestniczyło 25 osób. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami omawiano praktyczne podejście do sposobu realizacji zgłoszonych zagadnień.

Panel „Jak rozmawiać z rodzicami dziecka sprawiającego duże trudności w funkcjonowaniu szkolnym?” – poprowadziły Agnieszka Pierzchała i Beata Tumiłowicz.

Rozwinięcie merytoryczne sposobu realizacji zaleceń z opinii i orzeczeń, w tym „Radzenie sobie ze stresem, redukcja napięć emocjonalnych, radzenie sobie z presją czasu i oceny” – poprowadziła Beata Twarda. Natomiast temat: „Skuteczne metody uczenia się” zaprezentowała Ewa Latusek.

Zebrani otrzymają obszerną prezentację multimadialną na temat „Jak skutecznie uczyć się ?” – termin do końca czerwca 2018 r.

W roku 2018/2019 będzie kontynuowana praca w ramach sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych. Ustalono termin pierwszego spotkania na dzień 26.09.2018 godz. 9.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu.