KONFERENCJA „DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

25 września 2019 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu na temat „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zaproszeni goście – dr hab., prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz – Hanczewska – kierownik specjalności logopedycznej, językoznawca i neurologopeda, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz neurologopeda w Klinice Neurologii  i Chorób Naczyniowych Układu […]

Czytaj dalej


PROŚBA DO RODZICÓW

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu zwraca się do Rodziców dzieci zgłaszanych do Poradni w celu wykonania badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, aby zwracali uwagę na stan zdrowia dziecka. Informujemy, iż Poradnia zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania na obserwację, badania, terapię dziecka chorego lub z pierwszymi objawami choroby.

Czytaj dalej


ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

25 września o godzinie 9 w Kinie „Promień” w Rawiczu odbędzie się konferencja na temat „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zaproszeni goście – dr hab., prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz – Hanczewska, dr hab. Katarzyna Węsierska, dr Andrzej Senderski oraz mgr Aneta Kiepiela – Koperek, przedstawią wystąpienia na temat wsparcia dziecka, u którego zdiagnozowano afazję, mutyzm […]

Czytaj dalej


INFORMACJA DYREKTORA PORADNI DO RODZICÓW

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu informuje rodziców dzieci których orzeczenia tracą ważność, lub ubiegających się o wydanie nowego o zgłaszanie wniosków z dużym wyprzedzeniem czasowym. Pozostawienie tego obowiązku na miesiące czerwiec, lipiec, sierpień może skutkować brakiem możliwości wydania orzeczenia przed 01 września 2019 roku. Z poważaniem Mariola Szurynowska – dyrektor PPP w Rawiczu

Czytaj dalej