ZMIANA GODZIN PRACY SEKRETARIATU

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu informuje, iż od 9 września 2019 roku w każdy poniedziałek sekretariat czynny będzie od 8.00 do 16.00. W godzinach tych rodzice będą mieli możliwość składania wniosków o badania.