KONFERENCJA „DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

25 września 2019 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu na temat „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zaproszeni goście – dr hab., prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz – Hanczewska – kierownik specjalności logopedycznej, językoznawca i neurologopeda, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz neurologopeda w Klinice Neurologii  i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dr hab. Katarzyna Węsierska – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr n. med. Andrzej Senderski – lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, twórca treningu słuchowego NEUROFLOW oraz mgr Aneta Kiepiela – Koperek – logopeda dyplomowany, neurologopeda, pedagog, przedstawili wystąpienia dotyczące wsparcia dziecka w szkole, u którego zdiagnozowano afazję rozwojową, mutyzmu wybiórczy, jąkanie lub zaburzenia słuchu, w tym zaburzenia przetwarzania słuchowego.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 150 osób – pracowników szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek z Rawicza, powiatu rawickiego, Gostynia, Kościana, Leszna, Rydzyny, Grodziska Wielkopolskiego, Góry Śląskiej, Obornik Śląskich, Wolsztyna i Opola.
Spotkanie było też doskonałą okazją do świętowania dziesięciolecia działalności Klubu „J”, który prowadzony jest przez neurologopedę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu Panią Annę Kołodziej, w czasie którego wystąpili także jego członkowie.
Konferencja została zorganizowana dzięki inicjatywie Pani Anny Kołodziej i Pani Ewy Latusek, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu, Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Sierakowie, Domem Kultury w Rawiczu, Grupą Wydawniczą Harmonia, Neuroflow – aktywny trening słuchowy oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się Ostoja. Patronat nad konferencją objął Polski Związek Logopedów.