Refleksje na temat psychoterapii dzieci

Kiedy dziecko potrzebuje specjalnego wsparcia w rozwoju? Często wtedy, kiedy rozwija się dysharmonijnie, w sposób budzący niepokój rodzica, przedszkola czy szkoły. Dzieci rozwijające się dysharmonijnie mogą być ponadprzeciętnie rozwinięte w pewnych aspektach, np. intelektualnie lub motorycznie, a niedostatecznie w innych, np. emocjonalnych lub społecznych. Pomoc psychoterapeutyczna dla takiego dziecka jest ukierunkowana na wspieranie go w […]

Czytaj dalej


Rodzicu! Reaguj na cyfrowe zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży!!!

Dzisiejszy świat cyfrowy jest dla nas wszechstronnym narzędziem wykorzystywanym w codziennym życiu. Niesie on ze sobą bardzo wiele korzyści, które możemy zastosować na różnych płaszczyznach. Niestety zdarza się, że ta wspaniała „hiperrzeczywistość” powoduje, że młode pokolenie podejmuje tam wiele zachowań ryzykownych. Dlatego … MY – DOROŚLI RODZICE – PEDAGODZY – NAUCZYCIELE – PSYCHOLODZY  musimy reagować! […]

Czytaj dalej


Rozwój małego dziecka, a korzystanie z urządzeń ekranowych

W pierwszych latach życia mózg człowieka rozwija się najintensywniej i jest bardzo wrażliwy na czynniki zewnętrzne, a także na działanie napięć emocjonalnych. Do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje doświadczać świata wszystkimi zmysłami, a ograniczanie mu pola działania i rodzaju bodźców może mieć negatywny wpływ na rozwój struktur neuronowych jego mózgu. Poprawny rozwój dziecka wymaga interakcji angażujących […]

Czytaj dalej


KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU DZIECKA

Kamienie milowe w rozwoju dziecka to określone umiejętności, które zdobywane są w przewidywalnej kolejności i określonym czasie. Rozwój dziecka przechodzi wiele różnych faz, kolejne etapy powinny następować mniej więcej po sobie – opanowanie jednych stanowi podbudowę dla następnego etapu rozwoju dziecka. W przebiegu rozwoju dziecka naturalnie zdarzać mogą się różne nieprawidłowości, które nie zawsze muszą […]

Czytaj dalej