Szkolenie „Terapia ręki”

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się szkolenie “ Terapia ręki”, które było odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli szkół z terenu powiatu rawickiego. Było ono realizacją jednej z wielu form wspomagania organizowanych przez Poradnię. Uczestniczyło w nim 25 osób – psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i nauczycieli szkół i poradni. Szkolenie prowadzili eksperci zewnętrzni: Pan Radosław Rutkowski i Michał Adamski. Jest to autorskie szkolenie stworzone przez terapeutów metod neurorozwojowych, którego celem jest polepszenie i usystematyzowanie pracy specjalistów zajmujących się usprawnianiem funkcji manualnych oraz umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych pacjentów z deficytami, a także zaburzeniami w pracy kończyn górnych. Atutem szkolenia było pokazanie kompleksowego sposobu diagnozowania przyczyn zaburzeń pracy rąk oraz przedstawienie interdyscyplinarnych sposobów usprawniania, które oparte są na najnowszych metodach terapeutycznych i aktualnych doniesieniach naukowych. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w umiejętność konstruowania programu oraz prowadzenia zajęć z zakresu usprawniania kończyn górnych.

Wszyscy nauczyciele wyrazili pozytywne opinie o poziomie merytorycznym szkolenia. Otrzymali bogate materiały szkoleniowe i certyfikaty. Z uwagi na wysoki poziom szkolenia i zainteresowanie nauczycieli planowane jest powtórzenie ww. szkolenia w II półroczu roku szkolnego 2019/2020.

opracowała Ewa Latusek