XI Ogólnopolski Tydzień Kariery „PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE…”

Z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, doradcy zawodowi skupieni w powiatowej grupie wsparcia, przygotowali wspólnie bogatą ofertę dla uczniów.

W ramach działań zastosowano innowacyjne rozwiązania, które miały na celu jak najwcześniej zachęcić dzieci i młodzież do szukania informacji, wybierania, planowania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji edukacyjnych oraz zawodowych.

W ramach OTK odbyły się różne spotkania, wizyty w zakładach pracy ( wycieczki do: okręgowej spółdzielni mleczarskiej, urzędu pocztowego, banku, centrum fitnessu i fizjoterapii oraz starostwa powiatowego w Rawiczu, firmy cukierniczej i huty szkła), warsztaty („Zawody wokół nas – jakie możliwości zawodowe stwarzają lokalne przedsiębiorstwa”) , zajęcia plastyczne (kolorowanki, wyklejanki, prace twórcze), konkursy plastyczne ( „Kim zostanę jak dorosnę”, „Moja pasja – mój zawód”, „ Pasja, profesja, powołanie”) i literackie (wywiad z członkiem rodziny „Dlaczego jestem…”). Uczniowie przygotowywali tematyczne gazetki i plakaty, brali udział grze zawodowej „ 5 sekund”. Dzieci zapoznały się z zawodami ludwisarza, zduna i dekarza, masztalerza, perfuzjonisty klinicznego, coolhuntera, groomera, taksatora, menagera restauracji, pszczelarza, sprzedawcy, kasjera, hodowcy, bibliotekarza spawalnika, strażaka, policjanta, ratownika medycznego, rolnika, młynarza, architekta. Na zajęciach artystycznych uczniowie wykonywali w dowolnej formie pracę plastyczną pt. „Pasja drogą do kariery”. W ramach godzin wychowawczych uczestnicy OTK przygotowali prezentacje w formie plakatów na temat wybranych zawodów, dzieci brały udział w konkursie na najciekawsze przebranie przedstawiające swój wymarzony zawód. Uczniowie skorzystali także z warsztatów z pieczenia pierników. Młodzież uczestniczyła w wycieczce do Łodzi (Wyższa Szkoła Filmowa, Muzeum Manufaktura) podczas której poznała „tajniki” tworzenia filmu. Dla uczniów klas VII i VIII zorganizowano „Pogotowie doradcze”. Doradcy zawodowi przeprowadzili dyżury konsultacyjno-informacyjne (indywidualne porady w sprawie wyboru zawodu), podczas których zostały przekazane młodzieży ważne informacje pokazujące  perspektywy zatrudnienia w różnych branżach.  Ponadto udzielano porad, gdzie można  znaleźć informacje o całej ścieżce rekrutacyjnej – od poprawnego sporządzenia dokumentów aplikacyjnych po informacje na temat doradztwa zawodowego i personalnego.

Na uwagę zasługuje realizacja bardzo ciekawych inicjatyw:

  1. ,,Nie bać się marzyć”- spotkanie z żeglarzem, podróżnikiem.
  2. Wywiad z aktorami Teatru Muzycznego z Wrocławia.
  3. ,,Czytanie na dywanie”- rozmowa z bibliotekarką.
  4. Spotkanie autorskie z pisarką Panią Wandą Szymanowską.
  5. „Każdy zawód ma swoją historię” – wizyta w skansenie.

W XI Ogólnopolskim Tygodniu Kariery uczestniczyło kilkuset uczniów z całego powiatu rawickiego.

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej doceniło i wyróżniło doradców zawodowych działających w partnerstwie lokalnym w powiecie rawickim za aktywność wspierającą działania związane z promowaniem poradnictwa zawodowego w Polsce w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Bądź architektem swojego szczęścia”.

W OTK udział wzięli:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu, Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Konarach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Rawiczu, Szkoła Podstawowa w Dubinie, Szkoła Podstawowa w Jutrosinie, Szkoła Podstawowa w Bojanowie, Szkoła Podstawowa w Pakosławiu, Szkoła Podstawowa w Chojnie, Szkoła Podstawowa w Szkaradowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Rawiczu, Szkoła Podstawowa w Nieparcie, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu, Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawiczu, a także wiele lokalnych instytucji i zakładów pracy.

opracowała: Monika Lorenc