„Szkoła dla szkoły” – praca z dzieckiem  ASD (Autism Spectrum Disorder) – szkolenie online

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyło się szkolenie online, pt. „Szkoła dla szkoły” – praca z dzieckiem  ASD ( zaburzenia ze spektrum autyzmu).

Tematem szkolenia dla nauczycieli było m.in. nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz organizowania procesu kształcenia osób posiadających   orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Organizatorami webinarium były: mgr Agnieszka Sęk, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie, mgr Emilia Janik nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pedagog specjalny, mgr Kinga Skrzypalik, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia oraz mgr Honorata Szymańska, terapeuta pedagogiczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu.

Szkolenie trwało dwie godziny zegarowe, zrealizowano bloki tematyczne uwzględniające przepisy prawa oświatowego, uporządkowaną dokumentację szkolną, pracę praktyczną z osobami z ASD.

Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli pedagogów szkolnych. Oprócz nauczycieli ze szkoły organizującej szkolenie w webinarium uczestniczyli także przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu, Szkoły Podstawowej w Masłowie, Szkoły Podstawowej w Wołowie, Zespołu Szkół w Jutrosinie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej, Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, Szkoły Podstawowej w Korzeńsku, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, Niepublicznego Przedszkola Chatka Wesołego Skrzatka w Rawiczu, Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie, Przedszkola nr 5 w Rawiczu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pamas. Łącznie 77 osób.

Zwieńczeniem projektu była realizacja scenariuszy pozwalająca na integrację uczniów poprzez wspólne zajęcia sensoryczne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz ze Szkołą Podstawową w Sierakowie dziękują wszystkim za udział oraz przesłane, z realizacji scenariuszy, zdjęcia.

Dołączamy wybrane prace plastyczne powstałe na warsztatach, które odbyły się na zakończenie realizowanego projektu.