Informacja

Przypominamy uczniom, rodzicom
i nauczycielom o możliwości uzyskania wsparcia specjalistów poradni w związku
z trwającą pandemią COVID-19.

Wsparcie specjalistów uzyskać można w godzinach pracy poradni, kontaktując się uprzednio pod numerem telefonu:  65 614 18 54

ZAPRASZAMY