Wskazówki dla Rodziców/opiekunów jak rozmawiać z dziećmi o wojnie

Milczeniem  nie ochronimy dzieci,  z milczenia rodzi się strach!

1.Rozmawiajmy i stwórzmy  przestrzeń do rozmowy.

To ważne, byśmy rozmawiali z dziećmi, zapewnili, że chcemy z nimi rozmawiać i odpowiadać na pytania.  To niezwykle ważne byśmy my – rodzice, ważni dorośli, byli osobami od których dzieci będą otrzymywały informacje oraz osobami, które będą korygowały informacje zasłyszane poza domem. Ważne, by nazwać, co się dzieje i nazwać dlaczego wokół nas- dorosłych tak często pojawia się temat wojny w Ukrainie.

2. Język powinien być dostosowany do wieku dziecka i opierać się o fakty, na które dziecko jest gotowe.

3. Nazywajmy i akceptujmy emocje. Pytajmy dziecko co czuje. Pozwólmy wyrażać im emocje.

Ważne jest zaakceptować każdą emocję. Zaprzeczanie, przykrywanie i udawanie, że „nic się nie dzieje”, może przepełniać niepokojem. Często wspierające jest podzielenie się, że i my doświadczamy trudnych emocji.

4. Bądźmy uważni na katastrofizację.

Gdy czujemy lęk mamy tendencję do zniekształcania myśli i przewidywania dodatkowej katastrofy.  Ważne, by być uważnym na komunikaty, które kierujemy do dziecka i do innych wokół. Ważne, by pytać dziecko o myśli, o to jakie zna fakty. I jednocześnie nie kłamać.

5. Ograniczajmy śledzenie informacji do niezbędnego minimum (smartfony, komputer, telewizja). Wybierajmy informacje słuchowe, ograniczając tym samym obrazy wojny.

Nie pokazujmy dzieciom obrazów wojny. Wielu nastolatków, jak i osób dorosłych całe godziny spędza śledząc kolejne doniesienia z Ukrainy. To jeszcze mocniej pogłębia w nich lęk i niepokój.

6.Nie zarażajmy swoim lękiem,

Pamiętajmy, że my dorośli rozmawiając między sobą o wojnie także okazujemy emocje. Jeśli robimy to w obecności dzieci, to zaczynają one wyczuwać nasze emocje, co pogłębia ich niepokój.